Tag Archives: Two-Face

Batman and Red Robin #23.1

Batman and Robin #23.1 : Two Face #1 – A Tale Of Two Faces

เรื่อง : Peter J. Tomasi

ภาพ : Guillem March

วางจำหน่าย : 4 กันยายน 2013

สำนักพิมพ์ : DC Comics

ผลกระทบจาก Trinity War และการมาของ Crime Cyndicate ทำให้เหล่าวายร้ายมีชัยเหนือเหล่าฮีโร่ และเล่มนี้จะกล่าวถึง Two Face หลังจากทีไปโผล่เฉพาะตอนท้ายเล่มมานาน เขาจะทำอะไรกับเมือง Gotham ที่ไร้ Batman

Continue reading