Tag Archives: Saga

Saga #13

Saga #13

บทที่ 13 สรวงสวรรค์และม่านหมอกสีเทา

เรื่อง : Brian K. Vaughan
ภาพ : Fiona Staples
วางจำหน่าย: 4 สิงหาคม 2013
สำนักพิมพ์ : Image Comics

   

หมายเหตุ: เรื่องนี้มีเนื้อหาและบางภาพที่ล่อแหลม เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรใช้วิจารญาณในการรับชมครับ 

  

Continue reading

Saga #12

Saga #12

บทที่ 12 คีตกวีแห่งทางช้างเผือก

เรื่อง : Brian K. Vaughan
ภาพ : Fiona Staples
วางจำหน่าย: 10 เมษายน 2013
สำนักพิมพ์ : Image Comics

   

  หมายเหตุ: เรื่องนี้มีเนื้อหาและบางภาพที่ล่อแหลม เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรใช้วิจารญาณในการรับชมครับ

  

Continue reading

Saga #11

Saga #11

บทที่ 11 ที่คั่นหนังสือชีวิต

เรื่อง : Brian K. Vaughan
ภาพ : Fiona Staples
วางจำหน่าย: 20 มีนาคม 2013
สำนักพิมพ์ : Image Comics

   

หมายเหตุ: เรื่องนี้มีเนื้อหาและบางภาพที่ล่อแหลม เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรใช้วิจารญาณในการรับชมครับ

Continue reading

Saga #10

Saga #10

บทที่ 10 หายนะตัวจ้อย

เรื่อง : Brian K. Vaughan
ภาพ : Fiona Staples
วางจำหน่าย: 20 กุมภาพันธ์ 2013
สำนักพิมพ์ : Image Comics

   

หมายเหตุ: เรื่องนี้มีเนื้อหาและบางภาพที่ล่อแหลม เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรใช้วิจารญาณในการรับชมครับ

   

Continue reading

Saga #09

Saga #9

บทที่ 9 น้องทาส

เรื่อง : Brian K. Vaughan
ภาพ : Fiona Staples
วางจำหน่าย: 16 มกราคม 2013
สำนักพิมพ์ : Image Comics

   

หมายเหตุ: เรื่องนี้มีเนื้อหาและบางภาพที่ล่อแหลม เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรใช้วิจารญาณในการรับชมครับ

  

Continue reading