Tag Archives: Saga

Saga #13

Saga #13

บทที่ 13 สรวงสวรรค์และม่านหมอกสีเทา

เรื่อง : Brian K. Vaughan
ภาพ : Fiona Staples
วางจำหน่าย: 4 สิงหาคม 2013
สำนักพิมพ์ : Image Comics

   

หมายเหตุ: เรื่องนี้มีเนื้อหาและบางภาพที่ล่อแหลม เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรใช้วิจารญาณในการรับชมครับ 

  

Continue reading

Saga #12

Saga #12

บทที่ 12 คีตกวีแห่งทางช้างเผือก

เรื่อง : Brian K. Vaughan
ภาพ : Fiona Staples
วางจำหน่าย: 10 เมษายน 2013
สำนักพิมพ์ : Image Comics

   

  หมายเหตุ: เรื่องนี้มีเนื้อหาและบางภาพที่ล่อแหลม เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรใช้วิจารญาณในการรับชมครับ

  

Continue reading

Saga #11

Saga #11

บทที่ 11 ที่คั่นหนังสือชีวิต

เรื่อง : Brian K. Vaughan
ภาพ : Fiona Staples
วางจำหน่าย: 20 มีนาคม 2013
สำนักพิมพ์ : Image Comics

   

หมายเหตุ: เรื่องนี้มีเนื้อหาและบางภาพที่ล่อแหลม เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรใช้วิจารญาณในการรับชมครับ

Continue reading

Saga #10

Saga #10

บทที่ 10 หายนะตัวจ้อย

เรื่อง : Brian K. Vaughan
ภาพ : Fiona Staples
วางจำหน่าย: 20 กุมภาพันธ์ 2013
สำนักพิมพ์ : Image Comics

   

หมายเหตุ: เรื่องนี้มีเนื้อหาและบางภาพที่ล่อแหลม เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรใช้วิจารญาณในการรับชมครับ

   

Continue reading

Saga #09

Saga #9

บทที่ 9 น้องทาส

เรื่อง : Brian K. Vaughan
ภาพ : Fiona Staples
วางจำหน่าย: 16 มกราคม 2013
สำนักพิมพ์ : Image Comics

   

หมายเหตุ: เรื่องนี้มีเนื้อหาและบางภาพที่ล่อแหลม เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรใช้วิจารญาณในการรับชมครับ

  

Continue reading

Saga #08

Saga #8

บทที่ 8 อนาคตที่แสนสั้นกับอดีตที่กัดไม่เคยปล่อย

เรื่อง : Brian K. Vaughan
ภาพ : Fiona Staples
วางจำหน่าย: 19 ธันวาคม 2012
สำนักพิมพ์ : Image Comics

   

    หมายเหตุ: เรื่องนี้มีเนื้อหาและบางภาพที่ล่อแหลม เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรใช้วิจารญาณในการรับชมครับ

    Continue reading

Saga #07

Saga #7

บทที่ 7 สายใยแห่งครอบครัว

เรื่อง : Brian K. Vaughan
ภาพ : Fiona Staples
วางจำหน่าย: 14 พฤศจิกายน 2012
สำนักพิมพ์ : Image Comics

   

 

    หมายเหตุ: เรื่องนี้มีเนื้อหาและบางภาพที่ล่อแหลม เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรใช้วิจารญาณในการรับชมครับ


Continue reading

Saga #06

Saga #6

บทที่ 6 เลือดแห่งความแค้นกับแมกไม้แห่งความหวัง

เรื่อง : Brian K. Vaughan
ภาพ : Fiona Staples
วางจำหน่าย: 15 สิงหาคม 2012
สำนักพิมพ์ : Image Comics

   

  หมายเหตุ: เรื่องนี้มีเนื้อหาและบางภาพที่ล่อแหลม เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรใช้วิจารญาณในการรับชมครับ

Continue reading

Saga #05

Saga #5

บทที่ 5 ระทดโศกามรณาคลั่งคลอ

เรื่อง : Brian K. Vaughan
ภาพ : Fiona Staples
วางจำหน่าย: 20 มิถุนายน 2012
สำนักพิมพ์ : Image Comics

  

Saga5_001copy.jpg

  หมายเหตุ: เรื่องนี้มีเนื้อหาและบางภาพที่ล่อแหลม เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรใช้วิจารญาณในการรับชมครับ

Continue reading

Saga #04

Saga #4

บทที่ 4 เด็กน้อยในแดนราคี

เรื่อง : Brian K. Vaughan
ภาพ : Fiona Staples
วางจำหน่าย: 20 มิถุนายน 2012
สำนักพิมพ์ : Image Comics


  หมายเหตุ: เรื่องนี้มีเนื้อหาและบางภาพที่ล่อแหลม เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรใช้วิจารญาณในการรับชมครับ 

       Continue reading