Tag Archives: Frankenstrin: Agent of S.H.A.D.E.

THE NEW 52 : FUTURE’S END #5&6

เรื่อง : Brian Azzarello, Jeff Lemire, Dan Jurgens, Keith Giffen
ภาพ : Art Thibert, Aaron Lopresti
วางจำหน่าย: 4 & 11 มิถุนายน 2014
สำนักพิมพ์ : DC Comics

หลังจากที่อ่านซีรีย์นี้และเห็นความเร็วในการดำเนินเรื่องแล้วนั้น ก็ตกลงใจว่าต่อไปจะทำแบบควบทีละสองตอนครับ

Continue reading

THE NEW 52 : FUTURE’S END #4

เรื่อง : Brian Azzarello, Jeff Lemire, Dan Jurgens, Keith Giffen
ภาพ : Art Thibert, Aaron Lopresti
วางจำหน่าย: 28 พฤษภาคม 2014
สำนักพิมพ์ : DC Comics

จากเหตุการณ์ในเล่มที่แล้วทำให้ Frankenstein กลับมายังรังเก่าของเขาอีกครั้ง แต่มันกลับทำให้เขาจำต้องยอมรับว่าบทบาทของเขาในชะตากรรมของโลกยังไม่จบลง

Continue reading

THE NEW 52 : FUTURE’S END #3

เรื่อง : Brian Azzarello, Jeff Lemire, Dan Jurgens, Keith Giffen
ภาพ : Mark Irwin, Dan Jurgens
วางจำหน่าย: 21 พฤษภาคม 2014
สำนักพิมพ์ : DC Comics

เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังฉากกำลังเริ่มก่อคลื่นใต้น้ำขึ้นแล้ว

Continue reading

Frankenstein: Agent of S.H.A.D.E #3

FRANKENSTEIN: AGENT OF S.H.A.D.E #3
เรื่อง : JEFF LEMIRE
ภาพ : ALBERTO PONTICELLI
วางจำหน่าย: 9 พฤศจิกายน 2554
สำนักพิมพ์ : DC Comics

ภารกิจถล่มเนกาทีฟ… เอ๊ย! ดาวเคราะห์อสูรกายใกล้จบลงแล้ว

Continue reading