สรุปผลโพล : คุณอยากไปสถานที่แห่งใดในโลก Comics มากที่สุด?

http://i972.photobucket.com/albums/ae208/comics66/poll/poll-1.jpg

สรุปโพล หัวข้อ “คุณอยากไปสถานที่แห่งใดในโลก Comics มากที่สุด?” ปรากฏว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเว๊บ comics66.com อยากไปในที่ๆ อันตรายที่สุดก็คือ “โรงพยาบาลบ้า Arkham Asylum” ด้วยคะแนน 34% น่าจะเนื่องด้วยมาจากสถานที่นี้เป็นที่ขังของเหล่าร้ายของ Batman คนจึงอยากเข้าไปมากที่สุด อันดับรองลงมายังคงอยู่ในเมือง Gotham “ถ้ำค้างคาวของ Batman” ด้วยคะแนน 23% ส่วนอีกสองที่มีคะแนนเท่ากันอยู่ 20% ได้แก่ “Stark Tower ของ Iron Man” และ “ป้อมปราการแห่งความสันโดษ ของ Superman” ส่วนอันดับสุดท้ายคือ “ห้องเช่า ของ Spider-Man” ด้วยคะแนนแค่ 3%

สำหรับโพลต่อไป จะขอต่อยอดจากโพลนี้ครับในเมื่ออยากไปโรงพยาบาลบ้า ก็เลยอยากจะถามว่า “คุณอยากไปเยี่ยมใครใน Arkham Asylum มากที่สุด?” สามารถโหวตได้ตรงเมนูฝั่งขวาครับ

คุณอยากไปสถานที่แห่งใดในโลก Comics มากที่สุด?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *