ร่วมฟังและเล่นเกมรับของที่ระลึก 75 ปี Batman ในงาน BCC วันเสาร์ที่ 5 กรกฏาคม 2557

One thought on “ร่วมฟังและเล่นเกมรับของที่ระลึก 75 ปี Batman ในงาน BCC วันเสาร์ที่ 5 กรกฏาคม 2557

  1. NetNN

    ไปเมืีอวันเสาร์เหมือนกันตรับ แต่กว่าจะไปถึงก็เกือห้าโมงเย็นเข้าไปแล้วเลยแค่เข้าไปเดินในงานเฉยๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *