ความลับจะถูกเปิดเผย

ร่างมนุษย์ของ Skaar ที่แท้ก็เด็กเกรียนนี่เอง

2 thoughts on “ความลับจะถูกเปิดเผย

  1. comic66fan

    เอ่อ ไอ้พวก สนเกี่ยวไรกับสกานี่มันเปนครายครับ แล้วมันเกี่ยวไรกับฮัค

  2. comic66fan

    เอ่อ ไอ้พวกสกานี่มันเปนครายครับ แล้วมันเกี่ยวไรกับฮัค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *