Batman หายตัวได้ไง?

หลายคนคงรู้ว่าเวลาที่ Batman มาคุยเรื่องคดีกับ Gordon มักจะหายตัวไปดื้อๆ ทาง ColleageHumor เลยทำวีดีโอล้อเลียนขึ้นมาซึ่งฮาได้ใจมากๆ

3 thoughts on “Batman หายตัวได้ไง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *