Superman/Wonder Woman เปลี่ยนทีมใหม่

พฤศจิกายนนี้มีการเปลี่ยนแปลงในเล่ม Superman/Wonder Woman โดยจะได้ทีมเขียนและทีมวาดใหม่

image

ตามข่าว USA Today ได้รายงาน Peter J. Tomasi จาก Batman & Robin จะมาเป็นคนเขียนเรื่องส่วนภาพได้  Doug Mahnke จาก Justice League มาวาดให้ โดย Tomasi ได้บอกว่าเขาต้องการมองลึกเข้าไปในใจเพื่อเห็นรักแท้ของทั้งสอง และมุมมองความรักจากคนในจักรวาล DC ว่าคู่นี้เป็นอันตรายรึไม่

จะมีตัวร้ายเก่ากลับมาใหม่ด้วยได้แก่ Atomic Skull และ Major Disaster

image

image

Superman/Wonder Woman ทีมงานใหม่จะเริ่มต้นในเล่มที่ #13

One thought on “Superman/Wonder Woman เปลี่ยนทีมใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *