Tag Archives: Grifter

THE NEW 52 : FUTURE’S END #7&8

เรื่อง : Brian Azzarello, Jeff Lemire, Dan Jurgens, Keith Giffen
ภาพ : Art Thibert, Aaron Lopresti
วางจำหน่าย: 18 & 25 มิถุนายน 2014
สำนักพิมพ์ : DC Comics

Batman Beyond ได้ทำเรื่องผิดพลาดครั้งใหญ่จนอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายกว่าเดิมอย่างเกินจะจินตนาการ!!

Continue reading

THE NEW 52 : FUTURE’S END #5&6

เรื่อง : Brian Azzarello, Jeff Lemire, Dan Jurgens, Keith Giffen
ภาพ : Art Thibert, Aaron Lopresti
วางจำหน่าย: 4 & 11 มิถุนายน 2014
สำนักพิมพ์ : DC Comics

หลังจากที่อ่านซีรีย์นี้และเห็นความเร็วในการดำเนินเรื่องแล้วนั้น ก็ตกลงใจว่าต่อไปจะทำแบบควบทีละสองตอนครับ

Continue reading